Jan Lindroth
Befattning Professor ("historia, särskilt idrottshistoria")
Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91  STOCKHOLM
Tel 08-16 33 82 (arb)
jan.lindroth@historia.su.se
Hemadress: Framnäsbacken 26, 6 tr., 171 66  SOLNA.
Hemtel 08-653 15 09
Forskningsinriktning

Idrottshistoria

Pågående projekt Biografi över Viktor Balck samt en handledning för akademiskt idrottshistoriskt uppsatsarbete
Nyligen avslutat projekt Linggymnastikens historia (med tyngpunkt på upplösningsprocessen)
Publikationer i urval
  • Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (1974).
  • Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska idrottsrörelsen 1919-39 (1987).
  • Från "sportfåneri" till massidrott. Den svenska idrottsrörelsens utveckling 1869-1939. En översikt (1988).
  • Gymnastik med lek och idrott. För och mot fria kroppsövningar i det svenska läroverket 1878-1928 (1993).
  • Idrottens historia. Från antika arenor till modern massrörelse (1995; tillsammans med K. Arne Blom).
På idrottsvetenskap.org