Jon Helge Lesjø
Befattning Professor, dr.philos (sosiologi)
Adress

Avdeling for samfunnsvitenskap/ Faculty of Social Sciences
Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College
Postboks 952
2604 Lillehammer, Norway
+ 47 61 28 83 30
+47 900 922 14
jon.helge.lesjo@hil.no

Forskningsinriktning

Idrettssosiologi, IOC og de olympiske leker
(undervisningsinteresse/pedagogikk: undervisning i idrettssosiologi)

Pågående projekt Reformer og organisasjonsendringer i den olympiske bevegelse
Publikationer i urval
  • Jon Helge Lesjø: Idrettssosiologi. Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Oslo 2008: Abstrakt forlag
  • Jon Helge Lesjø: ”OL-diskurser, spill og organistorisk læring”. Nytt Norsk Tidsskrift nr 3/2007 (s. 283-299)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–10