Lena Larsson
Befattning FD, lektor
Adress

Linnéuniversitetet, Avd Idrottsvetenskap, 391 82 Kalmar
lena.larsson@lnu.se

Forskningsinriktning

Kultursociologi, genus, lärarutbildning, skolämnet idrott och hälsa, idrottsrörelsen

Pågående projekt Stödjande miljöer för unga ledare − vilka är de och för vem? Studie av satsningen på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram.
Nyligen avslutat projekt Idrottslärarutbildning som en social arena. Studie kring mötet mellan idrottslärarstudenters erfarenheter och föreställningar och en utbildnings värdestrukturer.
Publikationer i urval
  • Larsson, L. (2009) Idrott − och helst lite mer idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen. Diss. Studies in Education in Arts och Professions 1, Stockholms universitet.
  • Larsson, L. (2009) Physical education (PE) teacher students – who are they in relation to other teacher students? Paper, NFPF/NERA:s årliga konferens, Physical Education, Sport and Leisure Studie, Trondheim 2009
  • Larsson, L. (2008) What Swedish PE teacher educators assign value within PE teacher education? Paper, NFPF/NERA:s årliga konferens, Physical Education, Sport and Leisure Studie, Köpenhamn 2008
  • Larsson, L. (2007). Personal development or learning how to teach. A study of values in the physical education teacher program. Paper, NFPF/NERA:s årliga konferens, Physical Education, Sport and Leisure Studie, Åbo 2007
  • Larsson, L. (2006). PE-students expectations of their education and future profession. NFPF/NERA:s årliga konferens, Physical Education, Sport and Leisure Studies, Örebro 2006
  • Larsson, L. (2003). Idrott och hälsa är ingenting för mig. Lund: SVEBI. Årsbok 2003
Sidan uppdaterad 2010-–09–01