Matthis Kempe-Bergman
Befattning Doktorand i idrottsvetenskap
Adress

Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1, Box 5626, 114 86 Stockholm
matthis.kempe-bergman@gih.se

Forskningsinriktning

Idrott, genus, jämställdhet, jämlikhet, vetenskapsteori och forskningsmetodik

Pågående projekt Avhandlingsarbete om hur manliga idrottsledare talar om jämställdhet och jämställd idrott. Beräknad disputation 2014
Publikationer i urval
  • Mer och fler – vad innebär det? En analys av idrottslyftssatsningar inom badminton, bordtennis, fotboll och volleyboll. Utvärdering av Idrottslyftet 2009-2011 tillsammans med Håkan Larsson och Karin Redelius, GIH, 2011.
  • Idrottslyftet lyfter… vadå?, med Håkan Larsson och Karin Redelius, Svensk idrottsforskning, nr 1, 2012, i tryck (2012-02-22).
Sidan uppdaterad 2012–03–07