Inger Karlefors
Befattning Lektor i pedagogik med inriktning mot idrott, prefekt
Adress Institutionen för utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Inger.Karlefors@ltu.se
Forskningsinriktning

Pedagogik med inriktning mot idrott och hälsa.

Pågående projekt Förskolebarns rörelsevanor
Nyligen avslutat projekt Att samverka eller...? En studie om hur idrottslärare samverkar med andra lärare och hur ämnet Idrott och hälsa deltar i sådan samverkan
Publikationer i urval
  • ”Idrottsämnet i samverkan” Tidskrift i Gymnastik & Idrott, 6,16-21
  • ”Instruktion och lärande i idrottsämnet” Tidskrift i Gymnastik & Idrott, 6, 27-33
  • ”Folkhälsan och kravet på fler obligatoriska idrottstimmar i skolan” SVEBI:s årsbok 2002.
Sidan uppdaterad 2006–05–17