Håkan Karlsson
Befattning

Docent i arkeologi, Stf. prefekt, lektor i arkeologi

Adress

Adress: Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, Box 200, 405 30 Göteborg
hakan.karlsson@archaeology.gu.se

Forskningsinriktning

Fotbollens kulturarv och kulturmiljöer

Pågående projekt Försummade materiella och imateriella lämningar efter fotbollen i Göteborgsområdet och övriga Västsverige
Publikationer i urval
  • Försummat kulturarv. Det närliggande förflutna och fotbollens platser. Bricoleur Press. 2004.
  • Idrottens kulturmiljöer. Ett nyvaknat intresse inom kulturarvsförvaltningen. Idrottsforum. 2004
  • Balders Hage tur och retur. En reflektion runt fotbollens försummade kulturarv. Arkeologen 1-2/2002. sid. 34-56.
  • Mellan kanon, dialog och fotboll. I riktning mot kulturarvets demokratiska potential. I Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wienberg, J.  (red) Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige. Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet och Makadam förlag. pp. 83-97. 2008.
Sidan uppdaterad 2009–11–25