Mattias Johansson
Befattning Lektor i idrott, inriktning psykologi. PhD i idrott. Fil. Kand i psykologi och Hälsoutvecklare
Adress

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, idrott. 701 82 Örebro
Tel 019-301369
Mattias.johansson@oru.se

Forskningsinriktning

Motions- och hälsopsykologi, qigong, mindfulness, dans, motivation, psykisk hälsa.

Pågående projekt Styrketräningsintervention med äldre kvinnor och mätning av upplevd hälsa och livskvalitet.  Upplevelser av qigongträning.
Nyligen avslutat prpjekt Fallstudie om kvinna som börjat träna qigong efter utbrändhet och hennes väg tillbaka. Akuta känslomässiga reaktioner i samband med qigongträning
Publikationer i urval
  • Doktorsavhandling i idrott. Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers. Örebro universitet.
  • Johansson, M., Hassmén, P., & Jouper, J. (2008). Acute Effects of Qigong Exercise on Mood and Anxiety. International Journal of Stress Management, 36, 199-207.
  • Johansson, M. &  Hassmén, P. (2008). Acute psychological responses to qigong exercise of varying durations. The American Journal of Chinese Medicine, 15, 36, 449-458.
  • Jouper, J., Hassmén, P., & Johansson, M. (2006). Qigong exercise with concentration predicts increased health. The American Journal of Chinese Medicine, 34, 949-957.
  • Gustafsson, H., Hassmén, P., Kenttä, G., & Johansson, M. (2008). A qualitative analysis of burnout in elite Swedish athletes. Psychology of Sport and Exercise, 9, 800-816.
  • Jouper, J., Johansson, M., & Li, J. (2003). Må bra och prestera väl med qigong. Svensk Idrottsforskning, 12 (3), 20-23.
  • Johansson, M. (2011).  Nya forskningsmetodologiska rekommendationer för studiet av känslomässiga reaktioner i samband med fysisk aktivitet: Med tips om hur motionären kan främja sin motivation till ett aktivt liv. Svensk Idrottspsykologisk förenings årsbok 2011.
  • Jouper, J., & Johansson, M. (2012). Qigong and mindfulness based mood recovery: Exercise experiences from a single case. Journal of Bodywork and Movement Therapies. doi.org/10.1016/j.jbmt.2012.06.004.
  • Johansson, M., &  Hassmén, P. (in press). Affective responses to qigong exercise: A pilot study. The Journal of Bodywork and Movement Therapies.
Sidan uppdaterad 2012–10–10