Leif Isberg
Befattning Professor i pedagogik med inriktning mot idrott, Örebro
Professor i idrett Norges idrettshøgskole
Adress Institutionen för Idrott och Hälsa, Örebro universitet, 70182 Örebro
Leif.isberg@ioh.oru.se, Leif.Isberg@nih.no
Forskningsinriktning

Ledarskap, lärarroll; coaching; våldet inom idrotten; med mera

Pågående projekt Coaching in Team Sports; Peak Performance in Golf (doktorand John Hellström)
Publikationer i urval
  • Isberg, L. (2004). Supercoach i National Hockey. Forskning-Institutionen för Idrott och Hälsa, Örebro Universitet, 2004:1.
  • Isberg, L. (2001). Supercoach på Internationell Toppnivå i fotboll. En kunskapsanalys. Forskning-Institutionen för Idrott och Hälsa, Örebro Universitet, 2001:1.
  • Isberg, L. (1997) Väsentligheter eller Floskler. Coachingens betydelse i lagspel. Forskning-Institutionen för Idrott och Hälsa, Örebro Högskola 1997:1.
  • Isberg, L. (1995). Engelska på annorlunda sätt. Läraren och multimediatekniken som underlättare för högstadieelevers inlärning. Pedagogisk Forskning Högskolan Falun Borlänge 1995:3.
  • Isberg, L. (1992). Varför slutade det så illa? En analys av elittränares arbetsvillkor. Pedagogisk forskning i Uppsala nr 105.