Björn Horgby
Befattning Professor i historia
Adress Humanistiska institutionen, Örebro universitet, 701 82 Örebro
bjorn.horgby@hum.oru.se
Forskningsinriktning

Planerar historiskt inriktat projekt om idrott och demokrati
Har även en plan att skriva om fotbollstränarnas professionaliseringsprocess

Publikationer i urval
  • ”Fotboll som arbetaridentitet”, i Idrott, Historia, Samhälle 2001
  • ”Rivalerna från Norrköping: Kamraterna och Sleipner”, i en bok inför fotbollsförbundets jubileum 2004, vilken redigeras av Gunnar Persson
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2006–05–20