Jonny Hjelm
Befattning Professor i historia
Adress Idé och samhällsstudier, Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Jonny.Hjelm@historia.umu.se
Forskningsinriktning

Arbetslivshistoria, samtidshistoria, genushistoria, idrotts-/fotbolls-/ damfotbollshistoria

Nyligen avslutat projekt Svensk damfotboll 1965-1980
Publikationer i urval
  • "Fotbollsrörelsen i Sverige", i Jonny Hjelm & Peder Aléx, Efter Arbetet. Studier av svensk fritid. Studentlitteratur, Lund 2000.
  • "Fotbollsamazonerna från Öxabäck", i Idrott, Historia & Samhälle, Svenska Idrottshistoriska Föreningens Årsskrift 2002.
  • (tills med Eva Olofsson) "A break-through: Women´s Football in Sweden", i Kick off A New Era: Women´s Football in the World, ed Fan Hong & J A Mangan. UK 2003
  • Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965-1980 Umeå: Boréa förlag, 2004
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–09–19