Christina Hedblom
Befattning Doktorand
Adress

Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen.
christina.hedblom@socant.su.se

Forskningsinriktning

Idéer kring kropp och kroppsrörelser hos besökare och
instruktörer på gym och träningscenter.

Pågående projekt Skriver på en avhandling med titeln ”The body is made to
move” – An anthropological study of Gym and Health Culture in Sweden.
Sidan uppdaterad 2008–09–17