Halvdan Haugsbakken
Befattning Stipendiat i sosiologi, cand.polit. sosialantropologi
Adress

Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, N-7491 Trondheim
Halvdan.Haugsbakken@svt.ntnu.no
Hemsida

Forskningsinriktning

Fotball, supporterkultur, forbruk, kommersialisering, globalisering, eierskapsstrukturer

Publikationer i urval
  • The Abondning of football (2004), hovedoppgave, Inst. f. Sosialantropologi, Uniersitetet i Bergen
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–31