Sara Hamqvist
Befattning Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Adress Institutionen för medievetenskap och journalistik, Högskolan i Kalmar, 391 82 Kalmar
sara.hamqvist@hik.se
Forskningsinriktning

Medier, moral och doping

Pågående projekt Mediernas moraliska ordning i samband med ett antal dopingfall inom elitidrotten (avhandlingsprojekt)