Kjell Gustavsson
Befattning FD i pedagogik, universitetslektor
Adress Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 701 82 Örebro, tel 019-303421
kjell.gustavsson@pi.oru.se
Forskningsinriktning

Ideologikritisk granskning av idrottsrörelsen samt didaktisk analys
av skolämnet Idrott och hälsa
Forskning med anknytning till idrott och folkbildning

Pågående projekt Deltar i utvärderingen av skolämnet Idrott och hälsa med en tolkning av läromedel, som riktar sig till idrottslärare
Publikationer i urval
  • Vad är idrottandets mening? En kunskapssociologisk granskning av idrottens utveckling, dess läromedel samt en didaktisk kompetensanalys. Avhandling nr 55 (1994). Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Perspektiv på genus, idrott och  folkbildning.  I Nordberg, K. & Rydbeck, K. (red.): Folkbildning och genus - det bortglömda perspektivet. 2001 (s. 119-152). Linköping: Skapande vetande, Mimer.
  • Idrott och hälsa - ett ämne i tiden? I Nilsson, A. (red.) 1996: Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller en hälsorisk? En antologi om hälsoarbete i skolan (s. 167-176). Stockholm: Statens skolverk.
  • Vad är god idrott? "Om detta kan vi vara oeniga?" I Karlsson, Ove (red.): Årsbok 1999 (s.112-124). Stockholm: Sveriges Centralförening för idrottens främjande, SCIF.
  • Idrott som språkspel - ett sökande efter idrottspedagogiska perspektiv. Medförfattare: doktoranden i pedagogik Lena Svensson. I Patriksson, G. (red): Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:s årsbok 2002 (s. 41-61)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2005–06–06