Henrik Gustafsson
Befattning FD i idrott, Lektor i idrott, inr. idrottspsykologi
Adress

Hälsoakademin, Enheten för idrott, Örebro universitet, 701 82, Örebro
henrik.gustafsson@oru.se

Forskningsinriktning

Prestation, stress och återhämtning i ett psykofysiologiskt perspektiv

Pågående projekt Motivation, prestation och välmående hos elit- och tävlingsidrottare
Publikationer i urval
  • Gustafsson, H., Hassmén, P., & Hassmén, N. (in press). Are athletes burning out with passion? European Journal of Sport Science.
  • Gustafsson, H., Hassmén, P., & Podlog, L. (in press). Exploring the relationship between hope and burnout in athletes. Journal of Sport Sciences.
  • Smith, A. L., Gustafsson, H., & Hassmén, P. (2010). Peer motivational climate and burnout perceptions of intensively sport involved adolescents. Psychology of Sport & Exercise, 11, 453-460.
  • Gustafsson, H., Hassmén, P., Kenttä, G., & Johansson, M. (2008). A qualitative analysis of burnout in elite Swedish athletes. Psychology of Sport & Exercise, 9, 800-816.
  • Gustafsson, H., Holmberg, H.-C., & Hassmén, P. (2008). An elite endurance athlete’s recovery from underperformance aided by a multidisciplinary sport science support team. European Journal of Sport Science, 8, 267-276.
  • Gustafsson, H., Kenttä, G., Hassmén. P. & Lundqvist, C. (2007). Prevalence of burnout in adolescent competitive athletes. The Sport Psychologist, 21, 21-37.
  • Gustafsson, H., Kenttä, G., Hassmén. P. & Lundqvist, C. & Durand-Bush (2007). The process of burnout: A multiple case study of three elite endurance athletes. International Journal of Sport Psychology, 38, 388-416.
  • Hjälm, S., Kenttä, G., Hassmén, P., & Gustafsson, H. (2007). Burnout in elite soccer coaches. Journal of Sport Behavior, 30, 415-427.
Sidan uppdaterad 2010–11–24