Karin Grahn
Befattning FD och lektor i idrottsvetenskap
Adress

Idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Box 300, 405 30 Göteborg
Karin.Grahn@ped.gu.se

Forskningsinriktning

Pedagogik med idrottsinriktning, genus, tränarutbildningar, läromedel, ungdomsidrott

Pågående projekt ”Flickor och pojkar i idrottens läromedel”
Publikationer i urval
  • Grahn, K. (2008). Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i idrottens tränarutbildning. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
  • Grahn, K. (2006). Idrottare och flickor. Genuskonstruktioner i idrottens läromedel. Patriksson, G. (red). Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:S Årsbok 2006.Lund: SVEBI
  • Grahn, K. (2003). Idrottsflickor och idrottspojkar i tränarutbildningens läromedel – texter, bilder och föreställningar sett ur ett genusperspektiv. Patriksson, G. (red) Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:S årsbok 2003. Lund: SVEBI
  • Grahn. K. (2003). Hockey boys, ice princesses, gender values and the practise of  equality. Cordozo womens law journal, no 9, 449.
  • Grahn, K. Idrottskvinnor och idrottsmän i text och bild – undersökning av utövare och ledare inom fyra idrotters studiematerial för ungdomstränarutbildningar. Halmstad: Högskolan i Halmstad (D-uppsats).
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2008–09–03