Gunlög Fur
Befattning Docent, lektor i historia
Adress Institutionen för humaniora/historia, Växjö universitet, 351 95
Växjö
gunlog.fur@vxu.se
Forskningsinriktning

Genus, sexualitet, kulturmöten och kolonialism

Pågående projekt I huvudsak arbetar jag med ett RJ-finansierat projekt med titeln "Samiska kvinnor på lappmarkstingen – kön och kolonisation i lappmarken 1650-1750”; ett stort sidointresse är dock idrott, kön och sexualitet med fokus på damfotboll.
Publikationer i urval
  • ”Kvinnobyar och män i kvinnokläder. Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika,” lambda nordica, vol. 2, no. 2 (August 1996): 7-23.
  • ”Gränsöverskridande kvinnor och svenska män. Kön och sexualitet på gränsen mellan samiskt och svenskt i tidig modern tid,” Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/98: 49-64.
  • ”Monument, minnen och maskerader – eller vem tillhör historien?” i Makten över minnet, Peter Aronsson (red), Studentlitteratur, 2000: 34-49.
  • “Könsgränser och kulturgränser,” i Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt och verklighet, Eva Borgström (red.), AlfabetaAnamma, 2002: 157-192.
  • ”Romantic Relations: Swedish Attitudes towards Indians during the Twentieth Century,” i The Swedish-American Historical Quarterly, vol. LV, no. 3 (July 2004): 145-164.
Sidan uppdaterad 2007–11–07