Eva Fredriksson
Befattning Doktorand i historia
Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm,
tel 08-163326
eva.fredriksson@historia.su.se
Forskningsinriktning

Gymnastik, professionalisering och nationell identitet

Pågående projekt Svensk gymnastik som varumärke. Linggymnastikens internationella spridning 1830-1939
Sidan uppdaterad 2005–06–06