Torbjörn Forslid
Befattning Universitetslektor vid IMER, Internationell migration och etniska relationer
Adress Malmö högskola, IMER, 205 06 Malmö
Tel. +46 40 - 665 7379
torbjorn.forslid@imer.mah.se
Forskningsinriktning

Litteraturvetenskaplig forskning med inriktning på manlighet i litteraturen

Pågående projekt ”Idrottens berättelser”, med inriktning på fotbolls-VM 1994.