Josef Fahlén
Befattning FD, Universitetslektor
Adress Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Telefon +46 (0)90-786 55 38
E-post | Hemsida
Forskningsinriktning

Organisationsförändring, professionalisering, kommersialisering, egenorganisering

Pågående projekt 1. Idrottsanläggningars förändrade ägande- och driftsformer – Konsekvenser för tillgång och tillgänglighet.
2. Den ideala föreningen – Kollektiva föreställningar om god organisering i svensk idrott.
Nyligen avslutat projekt 1. Näridrottsplatser och spontanidrott.
2. Näridrott i skolmiljö.
Publikationer i urval
  • Fahlén, J., Stenling, C., & Vestin, L. (in press). Money talks - A qualitative analysis of the organizational change connected with the corporation formation of a voluntary sport club. Sport und Gesellschaft – Sport and Society.
  • Sjöblom, P., & Fahlén, J. (in press). The Survival of the Fittest – intensification, totalization and homogenization in Swedish sport. Sport in Society. London: Routledge.
  • Fahlén, J. (in press). Organizational Structures in Sport Clubs – Exploring the Relationship between Individual Perceptions and Organizational Positions. In Management of sports : H R aspects. Nagarjuna Hills: ICFAI University Press.
  • Fahlén, J. (2007). Från Ulf Sterner till Harry Harkimo – En analys av transformeringen av svensk ishockey 1967 – 2000. Idrott, historia och samhälle. Stockholm : Svenska idrottshistoriska föreningen.
  • Fahlén, J. (2006). Structures beyond the frameworks of the rink – On organization in Swedish ice hockey. Doctoral thesis, Umeå university: Department of Education. ISBN 91-7264-042-1.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–10–31