Björn Ekblom
Befattning Professor i fysiologi
Adress Idrottshögskolan, Stockholm
bjorn.ekblom@ihs.se
Forskningsinriktning

Fysiologisk och medicinsk forskning med inriktning på fysisk prestationsförmåga och hälsa

Pågående projekt Vad begränsar människans fysiska prestationsförmåga? Fysisk aktivitet och hälsa.
Nyligen avslutade projekt Fysisk prestationsförmåga i utval av svensk befolkning 20-65 år, män och kvinnor. Samt projektet Skola - Idrott - Hälsa: Om barn och ungdomars (10 - 16 år) hälsa och prestationsförmåga.
Publikationer i urval
  • Ekblom Ö, Oddsson K, Ekblom B. Health related fitniss in Swedish adolescents 1987 and 2001” in Acta Paedriatr 93:1-6, 2004.
  • Malm C, Sjödin B, Sjöberg B, Lenkei R, Renström P, Lundberg IE, Ekblom B. ”Leukocytes, cytokines, growth factors and hormones in human skeletal muscle and blood after uphil and downhill running” in J Physiol 556:983-1000, 2004.
  • Malm C, Ekblom Ö, Ekblom B. ”Immune system alteration in response to two consecutive soccer games” in Acta Physiol Scand 180:143 - 155, 2004.
  • Johansson P, Ekblom B. ”Accelerometry combined with heart rate in assessment of energy expenditure” in Brit J Nutri in press
  • Ekblom B, Ekblom Ö, Malm C. ”Infectious episodes before and after a marathon race” in Scand J Med Sci Sports Exerc In press
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2005–05–15