Anita Dahlgren
Foto saknas
Befattning Universitetslektor, docent
Adress Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Box 114, 221 00 Lund
Anita.Dahlgren@soc.lu.se
Forskningsinriktning Ungdomsforskning, idrottsforskning, socialpsykologi/sociologi, flickors och pojkars verklighetssyn och idrottande
Pågående projekt ”Den som sig i leken ger, bör leken tåla. En studie av normer och konflikter i fotboll, ishockey och handboll”
”Lärandesituationen och den sociala kontexten”
Publikationer i urval
  • Dahlgren, Anita och Rune Kom igen flickor Rapport nr 18, 1990 JÄMFO
  • Dahlgren Anita och Ingrid Claezon Nya föräldrar – om kompisföräldraskap, auktoritet och ambivalens Research Report in Sociology 1997:4, Department of Sociology, Lund University
  • Dahlgren Anita Idrott, motion och andra fritidsintressen - en enkätundersökning bland 17-åriga flickor och pojkar i Landskrona, Kävlinge och Svalöv. Research Report in Sociology 2002:3, Department of Sociology, Lund University