Tore Brännberg
Befattning FD
Adress Socialt arbete, Göteborgs universitet
ToreB58@Hotmail.com
Forskningsinriktning Supporterkultur samt Idrottens sociala betydelse
Pågående projekt Bland fotbollsälskare och huliganer på ståplatsläktaren
(Riksbankens Jubileumsfond, 3 år)
Nyligen avslutade projekt Bakom kulissserna - en socialpsykologisk betraktelse av en idrottsklubb