Christin Berg
Befattning Forsker, cand.polit. sosiologi (Universitetet i Oslo)
Adress International Research Institute of Stavanger (IRIS), Postboks 8046, N-4068 Stavanger, Norge
Christin.Berg@irisresearch.no
Hemsida
Forskningsinriktning

Idrettspolitikk

Nyligen avslutat projekt

Idrett og politikk – kampsport eller lagspill?
Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag

Publikationer i urval
  • Ståle Opedal, Christin Berg og Hilmar Rommetvedt (2003): De lokale aktivitetsmidlene til idretten – bruk og virkninger. Arbeidsnotat nr. RF-2003/099. Stavanger: RF-Rogalandsforskning.
  • Christin Berg (2003): Fremtidskveld for et bedre ungdomsmiljø. Rapport RF 2003/89. Stavanger: RF-Rogalandsforskning.
  • Christin Berg og Hilmar Rommetvedt (2002): ”Idrett og politikk i kommunene”, i P. Mangset og H. Rommetvedt (red.): Idrett og politikk – kampsport eller lagspill? Bergen: Fagbokforlaget.
  • Christin Berg og Hilmar Rommetvedt (2002): ”Kommunal organisering og bevilgninger til idretten”, i P. Mangset og H. Rommetvedt (red.): Idrett og politikk – kampsport eller lagspill? Bergen: Fagbokforlaget.
  • Christin Berg og Ståle Opedal (2002): Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag. Arbeidsnotat RF 2002/101. Stavanger: RF-Rogalandsforskning.
Sidan uppdaterad 2006–02–15