Pål Augestad
Befattning Førsteamanuesis – idrettssosiologi.
Adress Høgskolen i Telemark, Institutt for idrett og friluftslivsfag, Hallvard Eikas plass, 3800 Bø i Telemark
Pal.Augestad@hit.no
Forskningsinriktning

Idrettssosiologi, kroppsøving, diskursanalyse, kroppssosiologi, toppidrett, idrettsanlegg.

Pågående projekt

a) Olympiatoppen – en sosiologisk analyse av toppidrettssatsingen i Norge.
b) Olympiaden i 1952 – en analyse av dominerende tankefigurer.

Publikationer i urval
  • Stoppeklokka, kikkehullet og skoleeleven. I: Arkitektur, krop og læring. Kristian Larsen (red.). København, 2005.
  • The architecture of the gymnasium and corporal education: the gymnasium in the Norwegian physical training, 1889-1930. I: The International Journal of the History of Sport, vol.20, no.3. Frank Cass., London, 2003.
  • Skolering av kroppen: Om kunnskap og makt i kroppsøvingsfaget. Avhandling for dr.polit.graden, Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, 2003.
  • Nasjonen og idretten. I: Sosiologisk Tidsskrift, nr. 3. Universitetsforlaget, Oslo, 2001.
  • Den rene kropp i det rene rom. I: Nytt Norsk Tidskrift, vol. 17, nr.1. Universitetsforlaget, Oslo, 2000.
Sidan uppdaterad 2006–05–03