Åsa Änghede
Befattning Doktorand i historia sedan februari 2004, med inriktning mot idrottshistoria
Adress Växjö universitet, Institutionen för humaniora, historia, 351 95 Växjö
0470- 70 89 08
asa.anghede@vxu.se
Forskningsinriktning

Idrottens självbilds- och identitetsskapande

Pågående projekt Arbete med min lic-avhandling ”Kan du kallas idrottsman? En studie av idrottens identitets- och självbildsskapande under mellankrigstiden”
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–04–18