Jesper Andreasson
Befattning FD i sociologi
Adress Inst för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Kalmar, 391 82 Kalmar
Jesper.Andreasson@hik.se
Forskningsinriktning

Idrott och genus

Pågående projekt Arbetar med ett etnografiskt forskningsprojekt inom vilket han följer några unga muskelbyggande män som använder sig av olika dopingpreparat.
Publikationer i urval
  • Andreasson, Jesper & Lalander, Philip (2003) Det statliga kasinot. Mellan myt och verklighet. SoRAD Rapportserie nr 13. Edsbruk: Akademitryck AB.
  • Andreasson, Jesper (2003) ”Brudar, bärs och bögar. Maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö.” I Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red) (2003): Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbikhet, unga kristna och machokulturer. Göteborg: Daidalos.
  • Andreasson, Jesper (2005): ”Mellan svett och mascara. Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag.” I Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red) (2005): Manlighetens omvandlingar. Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter. Göteborg: Daidalos.
  • Andreasson, Jesper (2005): ”Pojkflickan, fotbollsflatan och alla andra. Myt och verklighet i svensk damfotboll.” I Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidsskrift nr 1: 2005. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
  • Andreasson, Jesper (2007): Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag. Lund: Lunds universitet.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–05–02