Joakim Åkesson
Befattning Doktorand
Adress Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
Joakim.akesson@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Idrottspolitik och idrottssociologi

Pågående projekt Forskning kring Handslagssatsningen tillsammans med Mats Trondman, Fotbollsforskning tillsammans med Torbjörn Andersson
Publikationer i urval
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–12–15