Professor Kari Fasting utnämns till hedersdoktor vid Malmö högskola – kombinerar forskning med starkt rättvisepatos inom idrotten

Kari Fasting.
Kari Fasting.

Kari Fasting, en av världens mest kända idrottsforskare, blir hedersdoktor på Fakulteten för lärande vid Malmö högskola. Hon är professor emeritus vid Norges idrettshøgskole och har i hela sin yrkeskarriär förenat forskarlivet med kampen för rättvisa inom idrotten.

– Jag ser det som en stor ära att bli hedersdoktor. Det är också en acceptans för de frågeställningar kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald som jag arbetar med.

Kari Fasting har kombinerat sin passion för rättvisa med sin forskning och har ett starkt samhällsengagemang. Hon har kämpat för att barn och kvinnor inte ska bli trakasserade inom idrotten.

Fasting är knuten till Norges idrettshøgskole i Oslo men har arbetat över hela världen som gästprofessor, handledare och ledare för vetenskapliga projekt, granskare till olika vetenskapliga tidskrifter, ledare i flera internationella idrottsvetenskapliga organisationer m.m.

Är det något område där du menar att dina forskningsresultat spelat en avgörande roll för idrottsrörelsen?
– Ja, sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten. Här har jag arbetat för Internationella Olympiska kommittén, FN-organet UNICEF och Tjeckiens och Norges olympiska kommittéer.

Fasting har påverkat allt ifrån små idrottsklubbar i Norge ända upp på det internationella planet.

Har du varit bekväm för idrottsrörelsen?
– Nej absolut inte, men de senaste 10-15 åren har förhållandet blivit bättre.

I motiveringen till hedersutnämningen kan man läsa att Fastings långa engagemang för frågor som rör rättvisa är extra viktiga för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Vid institutionen finns en grundläggande vision om att forskning, utbildning och samverkan ska leda fram till skapandet av en hållbar idrott.

Helena Smitt, Malmö högskola

Fakultetens motivering

Professor emerita Kari Fasting är en av världens mest välkända idrottsforskare. Sedan 1973 har hon varit verksam in det idrottsvetenskapliga fältet. Till att börja med i Norge, vid Norges Idrottshögskola till vilken hon fortfarande är knuten, och senare över hela världen – som gästprofessor, handledare, ledare för vetenskapliga projekt, granskare till många olika vetenskapliga tidskrifter, ledare i flera internationella idrottsvetenskapliga organisationer och som efterfrågad huvudtalare på konferenser. Fasting har genom hela sin karriär visat ett stort engagemang för frågor om jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Hon har lyckats väl med den svåra balansgången att vara en produktiv och spännande forskare och en forskare som använt sina kunskaper för att förändra idrotten. Hon har ett stort engagemang inte minst när det gäller kvinnors och barns rättigheter inom idrotten. Fasting anlitas ofta som konsult av internationella organisationer. Några exempel är hennes arbete för EU med Roadmap for equality in sport och Gender mainstreaming in sport, för UNICEF Innocenti Research center angående Violence against children in sport. Under senare år har hon oförtröttligt arbetat med den svåra frågan om sexuella trakasserier inom idrotten och därigenom påverkat allt från små klubbar i Norge till Internationella Olympiska komittén. Hennes resultat är inte alltid bekväma för idrottsorganisationerna – samtidigt är det tydligt att arbetet är mycket uppskattat. Fasting var vice president eller president för organisationen Women Sport International från 1997 till 2015, med några få års uppehåll. Sedan 1995 är hon medlem av International working group for Women and sport. Hon har även erhållit flera priser för sitt arbete. Fastings långa engagemang för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och mångfald är extra viktigt för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Vid institutionen finns en grundläggande vision som handlar om att forskning, utbildning och samverkan ska leda fram till skapandet av en hållbar idrott; utan engagemang för och förståelse av hur olika maktstrukturer påverkar människors hälsa och möjligheter att ägna sig åt fysisk aktivitet och idrott är detta inte möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.