Peter Donnelly fick sin ”expertise crowdsourcing” och här är rapporten!

donnelly-reportI oktober 2012 efterlyste Peter Donnelly, välbekant idrottsforskare vid University of Toronto, experthjälp för att faktagranska en rapport, “Gender Equality Audit of the London 2012 Olympics”. Vi publicerade hans önskan om “expertise crowdsourcing”, och i ett brev till forumet tackar han för hjälpen och översänder den färdiga rapporten.

acrobatreader  Ladda ner THE LONDON 2012 OLYMPICS: A GENDER EQUALITY AUDIT här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.