Om att organisera olympiska spel

Universitetet i Rouen i Normandie är värd för en konferens på temat Hosting, organising and celebrating the Olympics som äger rum den 29–31 oktober 2012. Man inbjuder forskare att inkomma med abstracts, deadline senarelagd till den 15 april. Bland keynote speakers märks Martin Polley och Thierry Terret. Konferenshemsidan är informativ.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.