Nytt nummer av Idrott & Kunskap

Tidskriftens vision

”Att vara en populärvetenskaplig idrottstidning vars målsättning är att, på ett lättillgängligt sätt, föra ut nya rön om aktuell idrottsforskning och utvecklingsprojekt inom idrotten. Tidningen skall ha en tvärvetenskaplig inriktning och bevaka ämnen som fysiologi, medicin, psykologi, näringslära, ledarskap och idrottshistoria. Ambitionen skall vara att bygga broar mellan den akademiska forskningen och idrottens stödapparat i form av exempelvis tränar, idrottsmedicinare,fystränare, idrottspsykologiska rådgivare, idrottslärare med flera.”

Läs mer på http://www.idrottochkunskap.se

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.