Medverka i denna viktiga studie om sociala medier och hästars välfärd!

Under senare år har frågor om hästens välfärd debatterats på sociala medier. Det kan handla om nosgrimmor, vilket bett som ska användas eller hästars sjukdomar. Många av oss söker information på internet, men hur gör vi? Hur påverkar det vår egen och hästens vardag?

Genom att svara på den här enkäten (klicka nedan), vilket tar drygt 10 minuter, kan du vara med och göra skillnad.

Studiens syfte är att forma en bättre miljö för häst och människa. Vidare syftar studien till att skapa en plattform för spridning av kunskap om hästar som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Den här studien vänder sig till dig som är 15 år eller äldre och handlar om hur du som ryttare/hästintresserad använder internet och sociala medier i din vardag kring hästen. Fyll bara i enkäten en gång. Deltagande i studien är anonymt och inga personuppgifter lagras.

Studiens resultat kommer att presenteras på vetenskapliga konferenser och i tidskrifter, men även för allmänheten.

Studien bedrivs av forskare från Malmö Universitet och Norges Idrottshögskola och huvudansvariga är professor Susanna Hedenborg (susanna.hedenborg@mah.se) och universitetslektor Aage Radmann (aage.radmann@nih.no). Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och är finansierat av Stiftelsen Hästforskning.

Klicka här för att medverka i studien!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.