Mera management än sport

Kasper Lund Kirkegaard
Idrættens Analyseinstitut, København Mike Bates (red)
Health Fitness Management: A Comprehensive Resource for Managing and Operating Programs and Facilities
379 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2008
ISBN 978-0-7360-6205-3


Fitnessindustrien har med dens fleksible motionstilbud haft stor medlemssucces i den vestlige verden gennem de seneste 10 år. Flere og flere mennesker lader sig også i Sverige, Norge og Danmark lokke af industriens tilbud om flotte kroppes lykkelige liv via en effektiv og målrettet kropstræning.

Til de mennesker, der ønsker at ride med på fitnessbølgen og selv skabe sig en fitness-forretning, er denne anden udgave af Health Fitness Management et oplagt praktisk redskab – både som grundbog, håndbog og praktisk vejleder i håndteringen af dagligdagens udfordringer. Til andre, der hellere vil studere fitness-sektoren fra et sociokulturelt eller analytisk perspektiv, vil bogen derimod ikke bidrage med nye erkendelser.

Bogen er derfor først og fremmest en omfattende praktisk vejledning i en række af de facetter, som en drift af et fitnesscenter forudsætter for at opnå kundetilfredshed og økonomisk succes – to faktorer, der, påstås det, går hånd i hånd.

Vægten er således på en absolut praktisk håndtering af en lang række helt grundlæggende praktiske ting i selve den daglige drift af et fitnesscenter – uden de store akademiske armbevægelser og analytiske overvejelser om fitness-sektorens rolle i det postmoderne samfund.

Hovedforfatteren og redaktøren, Mike Bates, er til dagligt underviser på Windsor University i faget Human Resource Management; men er samtidig indehaver af et i fitnessmiljøer velkendt fitnesscenter i det Sydlige Canada (Refine Fitness Studio). Bates er dertil en anerkendt oplægsholder i fitnessbranchen, hvor han turnerer den veltrænede del af den vestlige verden rundt med budskaber om ’det gode liv’, sundhed, træning og økonomiske succes går hånd i hånd. Med henvisning til hans eget engagement og hans egen historie, der både rummer økonomiske og personbårne succeshistorier i bagagen, synes hans budskab at være let fordøjelige kalorier i fitnessbranchens søgen mod nye markeder og nye økonomiske overskud.

Med fitnesshåndbogen Health Fitness Management har han samlet en lang række bidragsydere fra fitnessindustrien. Deres respektive erfaringer er nu tilgængelige for alle, der ønsker sig, eller forestiller sig selv som direktør eller driftsansvarlig for et fitnesscenter. Den lange række af forfattere, der har bidraget til bogen kommer hver især ind på emner, der er essentielle for at drive et succesfuldt og rentabelt fitnesscenter.

Bogen er opdelt i tre fokusområder: 1) Ledelse af de menneskelige ressourcer (dvs. kontrol med arbejdskraftens effektivitet), 2) salg, lønsomhed og fastholdelse af medlemmer, og 3) indretning af faciliteter og økonomistyring.

 

Del 1 – De menneskelige ressourcer

Den første del i bogen fokuserer på rekruttering, oplæring, evaluering og fastholdelse af medarbejdere. Der lægges ud i kapitel et med en ganske kort teoretisk præsentation i generel management- og ledelsesteori. Det er tydeligt, at det ikke er en akademisk afhandling med principielle overvejelser omkring Human Ressource Managements egentlige betydning og traditioner. Dette tydeliggøres i de følgende kapitler, der også alle har et meget praktisk fokus. De praktiske gennemgange af medarbejderstyringen suppleres løbende med konkrete eksempler og historier med hovedforfatternes egne erfaringer fra det virkelige liv. Samlet det giver borgens første del indsigt i de primære og mest basale områder, som en arbejdsgiver/leder bør kunne håndtere for at presse den bedste arbejdskraft ud af fitnesscentrets medarbejderes respektive potentialer. I fin tråd med Human Resource Management tilgange gentager Mike Bates i omtalen ledelsen de menneskelige ressourcer som det vigtigste redskab i driften af et succesfuldt fitnesscenter. At personalesituationen og håndtering er et centralt element i virksomhedsledelse synes dog ikke at være en ny erkendelse, hvilket dybest set gør kapitlet til en lang, lettere kedsommelig opremsning af mere eller mindre kendte ledelsesteknikker for selv en mindre belæste akademiker.

 

Del 2 – Salg, lønsomhed og fastholdelse af medlemmer

Anden del af bogen tager udgangspunkt i fitnesscenters indkomstkilde – kunderne og håndteringen af dem via kundeservice. Guiden til succes lægges via traditionel økonomisk logikteori med produktdifferentiering af virksomhedens ydelser over for andre markedsaktører. Her præsenteres bl.a. markedsføringstilgange som et af de helt afgørende midler til differentieringen. Heller ikke her synes bogen at rumme fundamentalt nye erkendelser, som overrasker den almene akademiske læser. Blikket falder også på virksomhedens interne opfølgningsprocedurer og belønningssystemer af de stabile og trofaste medlemmer. Der er en gennemgang af de mest effektive metoder og arbejdsgange, som skal tages op af værktøjskassen i forsøget på at optimere salg af nye medlemskaber og fastholdelse af de eksisterende kunder. Også i denne anden del er bogens hensigt at give læseren praktiske redskaber, hvilket gøres med minutiøse gennemgange af daglige rutiner med diverse kreative dessiner til salgssituationen, hvor en potentiel kunde møder sælgeren bag receptionistdisken.

 

Del 3 – Faciliteter og økonomi

Sidste del af bogen beskæftiger sig med generel økonomisk indsigt, valg og vedligeholdelse af træningsudstyret samt forhold, der er vigtig at have for øje når, man driver et fitnesscenter – rengøringsniveau, indretning af lokale, indkøb af nyt træningsudstyr. Afsnittet udmunder i et kapitel om hvorledes en evaluering af centerets objektive målsætninger kan udføres, samt en evaluering af hvor selve den geografiske placering for fitnesscenteret skal finde sted.


Generelt om bogen

Det er vigtigt at have for øje at Health Fitness Management henvender sig til den professionelle fitnessvirksomhed og ikke den mere alment fitnessinteresserede. Læsergruppen er personer, der brænder for at drive velfungerende fitnesscentre eller har tanker herom. Med dette in mente fungerer bogen som et fint værktøj. Både til at skabe et hurtigt overblik over de centrale områder i fitnessdrift, men også med lang række gode råd til at undgå faldgrupper og arbejde for en mere succesfuld forretning via den praktiske erfaring og fornuft.

Bogen opsumerer på bedste amerikanske vis løbende de såkaldte ”Bottom Line vendinger”, hvor hovedpointerne samles i overskuelige opsamlinger. Dette gør bogen meget overskuelig og let tilgængelig. Man sidder dog som akademisk læser med en fornemmelse af, at bogen, via den meget pædagogiske og lavpraktiske fremstilling og skrivestil, i mange tilfælde læner sig op af ’common sense’ og en alt for beskrivende frem for analyserende fremstilling af fitnessindustriens gyldne hemmeligheder. Dette gør bogen ensformig og monoton.

Bogen fokuserer meget på de interne faktorer i virksomheden, hvilket bevirker at den med udgangspunkt i en mere akademisk tankegang er mangelfuld og ikke tidssvarende. Med blik på samfundsmæssige tendenser savner bogen en lidt bredere ”stakeholder-tilgang”. Fx tager bogen ikke stilling til hvordan en virksomhed bør forholde sig til den evigt foranderlige omverden. Dette underbygges også med det faktum, at Mike Bates udråber Human Resource Management som den essentielle faktor for succes, da han dermed negligerer andre afgørende parameter som fx centerets placering, omverdenens kultur og nyere ledelsesværktøjer. En anden dimension, som mangler i den lavpraktiske tilgang er et fokus på kontinuerlig innovation og nytænkning af selve fitnessproduktet samt gode råd til investeringen i nye produkter.

Alt i alt er der tale om en bog, der kun har begrænset interesse for de alment idrætsinteresserede. De vil kunne finde langt mere inspiration og viden i andre fitnessrelaterede udgivelser. Men som opslagsværk for den driftsansvarlige fitnessdirektør, vil der sikkert være små gyldne sandheder at finde gemt inde i de mange sider.

Fitnessbiblen henvender sig således til en relativt lille målgruppe af eksisterende og potentielle ledere indenfor den stadigt voksende fitness-sektor i den vestlige verden.

Om disse skulle finde vej til denne anmeldelse på idrottsforum.org skulle dog overraske mig positivt.

 

 

 

© Kasper Lund Kirkegaard 2008


Köp boken från Bokia.se
Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra eLounge.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.