Livestreamad disputas | Skogens «blå bånd»: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, av Iver Mytting, Norges idrettshøgskole

Iver Mytting forsvarer sitt doktorgradsarbeid Skogens «blå bånd»: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde ved Norges idrettshøgskole 22. januar 2020, kl 10:15.

Da Oslomarka gjekk frå villmark til park, føregjekk prosessen på fleire parallelle plan. I avhandlinga si tar Mytting opp framveksten og tilblivinga av Oslomarka som friluftsområde. Ifølgje Mytting er det først og fremst i mellomkrigstida at Marka blir til som en tydelig definerbar størrelse, som «ein eigen entitet i verda». Mytting framstiller Marka som eit frambrakt rom, eller ein fortidig romleg konstellasjon, samstundes som han ettergår dei prosessane som skapte nettopp dette rommet.

Mytting si teoretiske, begrepsmessige og empiriske tilnærming består i å sirkle inn tilblivinga av marka ved hjelp av studie av språk, tekst og skrivepraksisar. Han plasserer avhandlinga i det som omtalast som den romlege vendinga i humaniora og samfunnsvitskap: eit forsøk på kople menneska sine idear, førestillingar og forståingar med verda si materialitet og romlegheit.

Komité og vegleiarar

Bedømmelseskomitén består av Professor Kristin Asdal,  Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO; Professor Sverker Sörlin, Historiska studier, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm; og Professor Sigmund Loland, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH..

Hovedveileder: Kirsti Pedersen Gurholt, professor, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH; Biveileder: Espen Schaanning, professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO.

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.