Livestreamad disputas | Forebygging av skulderskader i håndball. Utfordringen med gjennomføring av forebyggende tiltak, av Hilde Fredriksen, Norges idrettshøgskole, 16. April 2021


Hilde Fredriksen forsvarer sitt doktorgradsarbeid  ved Norges idrettshøgskole 16. april 2021, kl 10:15.

Korleis kan man førebygge skulderskader hos handballspelarar? Det er mogleg å førebygge skulderskadar hos handballspelarar, men kva gjer vi når spelarar ikkje vil bruke skadeførebyggande program fordi dei synest det tar for lang tid?

Den høge førekomsten av skulderskadar blant handballspelarar, der kvar fjerde spelar til ein kvar tid har skulderplagar, var utgangspunktet for doktorgradsarbeidet til Hilde Fredriksen, til dagleg tilknytt Olympiatoppen og Senter for idrettsskadeforsking på NIH.

Gjennom arbeidet sitt har ho undersøkt om ein kan forkorte eksisterande program gjennom å fokusere på kjende risikofaktorar. Ho har òg oversett og validert eit spørjeskjema for monitorering av skulderfunksjonane hos kast-utøvarar. Dette er eit nyttig hjelpemiddel i vurderinga av om ein spelar er klar for å spele handball igjen etter ein skade eller ikkje.

Komité

Vegleiarar

    • Professor Grethe Myklebust – hovudvegleiar – Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH
    • Professor Ann Cools ­– bivegleiar – Department of Physical Therapy and Motor Rehabilitation,  Ghent University, Belgium

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.