Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap inom Mistra-projektet, till Malmö universitet | Ansök senast midsommardagen, den 20 juni 2020

Innehåll och arbetsuppgifter

Som postdoc kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften formas i dialog med en forskningsgrupp, som består huvudsakligen av historiker, samt samverkanspartners inom forskningsporgrammet Mistra Sport & Outdoors (www.mistrasportandoutdoors.se).  Mistra Sport & Outdoors är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – Mistra. Programvärd är Mittuniversitetet och Malmö universitet är en av programmets partners. Programmet har en budget på totalt 70 MSEK över fyra år (med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år) och samfinansieras med ett stort antal partners inom idrott och friluftsliv i Sverige.

Behörighet

Behörighet att anställas som postdoc är den som har:

   1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom idrottsvetenskap, historia eller motsvarande med relevans för anställningen
   2. avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

   • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
   • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet utöver doktorsavavhandlingen
   • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

Specifikt för denna anställning krävs:

   • Dokumenterad god samarbetsförmåga
   • Att du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

Upplysningar

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”.Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2020-06-20.

Ansökan skall innehålla:

   1. Undertecknad CV/meritförteckning
   2. Vidimerade betygskopior
   3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen Förteckning över vetenskapliga arbeten
   4. De vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem)
   5. Referenser

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/124, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  REK 2020/124.

Övrigt

Denna anställning som postdoc på heltid är tidsbegränsad under 2 år. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2020-11-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

Välkommen med din ansökan!

 ANSÖK HÄR 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.