Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi, 25%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt i idrottspsykologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande idrottspsykologi inom grund- och ämneslärarprogram. Vidare kommer du att undervisa psykologi inom studie- och yrkesledarutbildningen. Du kommer även att undervisa i idrottspsykologi samt mätmetoder och utvärdering i det idrottsvetenskapliga kandidatprogrammet. Du kommer också undervisa på engelska i fristående kurser.

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt

  • tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet inom det som tjänsten avser
  • dokumenterat god samarbetsförmåga
  • att du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

Särskilt meriterande för denna anställning

  • erfarenhet av samverkan inom idrottsfältet

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

  • Dokumenterad kompetens inom ämnet idrottspsykologi
  • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses

  • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
  • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
  • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-04-15.

Ansökan skall innehålla

  • Undertecknad meritförteckning
  • Vidimerade betygskopior
  • Pedagogisk avsiktsförklaring
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
  • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
  • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
  • Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.  Se även Malmö universitets anställningsordning. Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/80, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på deltid. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.  Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

12 augusti 2020 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 Välkommen med din ansökan. Ansök här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.