Konferens: Kroppens sprog i professionel praksis

KROPPENS SPROG I PROFESSIONEL PRAKSIS
– om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation
29.11 2012

Konferencen berører en aktuel og central problemstilling for mange professioner og uddannelser.

Kroppens sprog har nemlig stor betydning for autenticitet, nærvær, empati, lederskab, relationskompetence og krisehåndtering i professionel praksis.

Gennem øget opmærksomhed på elevers, patienters og klienters kropslige kommunikation kan den professionelle udvikle sin medmenneskelige indsigt og sin evne til at læse en situation og lytte til hjertets sprog. Samtidig kan opmærksomheden på og træningen af den professionelles egen kropslige og sanselige kommunikation have stor betydning for udvikling af både autenticitet og lederskab.

Den kropslige kommunikation er nemlig både personlig og professionel.

Den udgør også et betydningsfuldt og endnu ungt udviklingsfelt indenfor både praksis, uddannelse, efteruddannelse og forskning.

Det er netop dette krydsfelt, konferencen bevæger sig i.

Konferencen tager udgangspunkt i den nyligt udkomne antologi: Kroppens sprog i professionel praksis.

Antologiens forfattere, der tæller både forskere, uddannelsesansvarlige og reflekterede praktikere, vil være oplægsholdere på konferencen.

Gennem et kalejdoskop af forskningsbaseret teori, vedkommende fortællinger og praksisnære workshops synliggør konferencen kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for lederskab og professionel kommunikation.

Den giver også praksisnære bud på, hvordan disse kompetencer kan trænes.
Konferencen sætter derfor lys på et tema der kan inspirere praktikforløb, undervisning, supervision og personlig udvikling i mangfoldige kontekster.

Konferencens deltagere vil desuden debattere nødvendigheden af at styrke samspillet mellem det personlige, kropslige og professionelle i både uddannelse og efter- videreuddannelse i det senmoderne samfund.

Konferencen henvender sig især til professioner med fokus på undervisning, sundhed, pædagogik og omsorg.


TILMELDING:

http://www.ifi.ku.dk/begivenheder/2012/kroppens-sprog/


PROGRAM

Fælles oplæg 

13.00  At stemmes: Musik fra nyudgivet CD. Markussen & Raabo.

13.05 -13.15  Kroppens sprog i professionel praksis. Åbning Helle Winther

13.15 -13.45 Ægte eller uægte? Om autenticitet og professionalitet Per Fibæk Laursen

13.45 – 14.15 Det personliges betydning i et videnssamfund Per Schultz Jørgensen

14.15 – 14.30 Vand & frugt

14.30 – 15.00 Mennesker taler først med kroppen. Sansefilosofiske perspektiver person og profession Tom Andersen Kjær

15.00 – 15.30 Det professionspersonlige. Kroppen som klangbund i professionel kommunikation  Helle Winther

15.30 Kaffe og kage

Workshops 

16.00 – 16.40 Workshops 1. runde

 1. Krop, kinæstetisk empati og lederskab i undervisning og uddannelse.
  Charlotte Svendler, Mathias Berg & Tina Thilo
 2. Mennesker taler først med kroppenSansefilosofiske samtaler med Tom Andersen Kjær.
 3. At skabe rum. Om kropssprog, lederskab og personlig udvikling i uddannelse og professionel praksis.
  Helle Winther, Christina Madsen & Linda Hejselbak Jensen.
 4. Fra personligt til responsivt lederskab. Lederskabsreformation i bevægelse.
  Poula Helth
 5. Den professionelle samtale- om at gribe den utematiserede kropslige-sanselige erfaring.
  Mia Herskind.
 6. Vilde børn, pædagogisk lederskab og grænseflader i læring.
  Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Mette Schmidt & Balder Brøndsted

16.50 – 17.30 Workshops 2. runde.

17.40 -18.10  Fælles DEBAT

18.15 -19.00 Vin, snacks og networking.

 

Sted: Institut for Idræt og Ernæring. Nørre Allé 51. 2200 København N.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.