Amerikanska filosofer om baseboll

Kutte Jönsson
Genusvetenskap, Teknik och Samhälle, Malmö högskola


Eric Bronson (ed)
Baseball and Philosophy: Thinking Outside the Batter’s Box
300 sid, hft.
Chicago, IL.: Open Court 2004


Få saker anses väl vara så genuint amerikanska som baseboll. Om baseboll är nationalsport i USA, så är förhållandet det motsatta i Sverige där sporten befinner sig i den yttersta periferin.   Om identiteter konstrueras kring fotboll i Sverige, konstrueras de kring baseboll i USA.

Det är i USA också många gånger kring baseboll moderna myter skapas. Och med tanke på att amerikansk baseboll fungerar som byggklossar i miljoner amerikaners identitetsbyggen, är det inte konstigt att även amerikanska filosofer intresserat sig för sportens roll i samhället.

Tidigare i år utkom antologin Baseball and Philosophy. Redaktören Eric Bronson har samlat en lång rad amerikanska filosofer, för att resonera kring fenomenet baseboll. Amerikansk media har symtomatiskt redan tagit boken till sitt hjärta. Men är den relevant och intressant även för icke-amerikaner, som inte har baseboll som identitetsmarkör?

Det råder, till att börja med, ingen tvekan om att skribenterna älskar sin sport. Och det är inte helt oproblematiskt. I flera av artiklarna finns det en irriterande och grabbig jargong istället för kritisk reflektion av sporten. Då blir det tröttsamt. Men så emellanåt blänker det till; som i William Morgans undersökning av den amerikanska identiteten kopplad till moral och kommersialism. Baseboll är liksom annan idrott kommersialiserad, men enligt Morgan, utan att förlora de icke-kommersiella värdena som också finns inbäddade i sporten. Och det är det icke-kommersiella som inneburit att baseboll fortfarande kan kallas folklig.

Andra författare i antologin diskuterar intressant kring hur rasbarriären har forcerats, och om hur kvinnor betraktats av sporten. Just ”kvinnofrågan” och baseboll har man historiskt ”löst” genom uppkomsten av softboll, en variant av baseboll.

Baseboll och softboll är varandras idrottsliga syskon, där respektive ”syskon” påklistrats traditionella könsstereotyper. Enkelt uttryckt är skillnaden mellan ”syskonen” skillnader i kaststilar. Softbollspelarna kastar ”tjejkast”, basebollspelarna kastar som ”män”.

Det är när skribenterna närmar sig den typen av politiskt laddade frågor som antologin också bränner till. För det är i sådana stunder man kan föreställa sig att antologin – faktiskt – siktar mot den amerikanska identitetens idrottsliga hjärta.

Jag tror emellertid att boken hade vunnit på att plocka bort de bidrag som mest är att likna vid idealiserat snömos. Å andra sidan kan man även se idealiseringen som en del av historieskrivningen och identitetsskapandet. Och kanske behövs även de delarna för att man ska få en så heltäckande bild av amerikansk basebollkultur som är möjligt.

För måhända är baseboll den genväg man kan behöva för att på riktigt förstå den amerikanska historien, identiteten och kulturen.

 

Köp boken från Svenska Internetbokhandeln.
Läs mer om baseball på idrottsforum.org.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.