Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving

🇬🇧 In English

Arne Martin Jakobsen
Nord universitet


Allt fler studier pekar i riktning mot att fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för att förebygga en rad icke-smittsamma sjukdomar, såsom övervikt och fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och till och med vissa cancersjukdomar. Parallellt med att dessa insikter växt fram har intresset ökat för att förstå vilka faktorer som påverkar benägenheten att ägna sig åt motion, träning, idrott, ja, alla former av fysisk aktivitet. Särskild uppmärksamhet har därvid riktats mot skolans idrottsundervisning, det som i Sverige kallas idrott och hälsa, i UK och USA physical education, och i Norge, exempelvis, kropsøving, och skälet för det är att det sedan länge är känt att den allmänna aktivitetsnivån bland unga människor inte anses tillräcklig för att uppnå den förebyggande effekt som skulle motverka spridningen av de olika sjukdomar som nämnts. Forskningen på området har kommit att fokusera motivationsaspekten när det gäller unga människors val att vara, eller inte vara, fysiskt aktiva. Den centrala frågan är hur lärandemiljön i skolans idrottsundervisning kan utformas för att motivera eleverna att vara fysiskt aktiva. Om detta har det forskats en del, och resultaten från en rad interventionsstudier talar för att elevernas motivation kan stimuleras genom tillämpning av kända motivationsteorier.

Den norske idrottspedagogen Arne Martin Jakobsen presenterar i sin artikel några centrala motivationsteorier, varav den viktigaste, self-determination theory (SDT) får det mesta utrymmet. Det kan noteras att motivationsfrågan när det gäller idrottsundervisning har behandlats tidigare på idrottsforum.org; Oana Hansson avrapporterade en egen interventionsstudie 2010, och i årets sommaruppdatering skrev Mikkel Lund Curth och Lars Domino Østergaard om en interventionsstudie med så kallad kompis-feedback med teoretisk resonansbotten i just SDT. Vad Jakobsen gör är att grundligt presentera teorin, och att koppla den till några andra motivationsteorier för att finna fram till en optimal metod för att skapa en positiv lärandemiljö inom kropsøvingsfaget.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


ARNE MARTIN JAKOBSEN är FD docent i idrott och hälsa vid Nord universitet. Hans primära forskningsintresse är motivationsteori. Han undervisar också i sport management och coachning.


Läs mer på idrottsforum om

Print Friendly, PDF & Email

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.