Inbjudan till nominering av kandidater till SCIFs pris i Idrottsvetenskap 2013

Peter Hassmén och Helena Tolvhed, förra årets viktigaste idrottsforskare.
Peter Hassmén och Helena Tolvhed, förra årets viktigaste idrottsforskare.

Inbjudan till nominering av kandidater till pris i Idrottsvetenskap 2013 som utdelas av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och var landets första centrala idrottsorganisation. Föreningen är självfinansierande och får alltså inga statliga  eller andra bidrag. Föreningen satsar den del av sina resurser på ett antal olika områden, förutom forskningsverksamheten också som stöd till sina tennishallar (varav en är byggnadsminnesmärke), skolidrott, förbundsidrott, ledarinsatser, idrottshistoria och idrottsmuseiverksamhet samt föreningens årsbok, Blå Boken. Föreningen administreras i stort helt på ideell basis.

SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning tidigare som bidrag till  internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt. För att stimulera till fortsatt forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap i Sverige, delar SCIF för år 2013 ut två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för utvecklingen av svensk idrott.

 • SCIFs stora pris på 100.000 kronor går till en erfaren fortfarande aktiv forskare, som genom åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskap.
 • SCIFs lilla pris på 50.000 kronor till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskapen.

Mottagarna av SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap kommer att:

 • erhålla 100 000 kr till den erfarne forskaren och 50 000 kr till den yngre forskaren kontant
 • erhålla SCIF`s minnesplakett
 • hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse
 • skriva en artikel i Blå Boken

SCIF`s pris utdelas till forskare som under de senaste åren publicerat forskning som uppfyller följande:

 • är av högsta kvalitet,
 • är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott och
 • är av stor betydelse svensk idrott eller idrottshistoria.

Målet är att utse en pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas ellerfler pris utdelas.. SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2010 kommeratt delas ut i början av 2011 i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse arrangerar.

Beslut om SCIF`s pris

Urval av kandidater görs av en kommittee som för det kommande året består av professor emeritus Per Renström (idrottsortopedi och -traumatologi),  sammankallande, professor emeritus Björn Ekblom (fysiologi relaterat till fysisk aktivitet och idrott ), samt professor  Karin Henriksson (internmedicin relaterad till fysisk aktivitet och idrott) och professor Per Nilsson (pedagogik, samhälls- och beteendevetenskap relateat till fysisk aktivitet och idrott).  Tidigare pristagare är med som rådgivare då det anses behövas. Externa  bedömare anlitas när behov anses föreligga.  Slutgiltigt beslut om mottagarna av SCIF`s pris fattas av SCIF`s styrelse vid dess höstmöte i november 2013.

Följande pristagare har utsetts sedan priset introducerades 2000:

scif-pristagare

Nominering/ansökan för SCIFs pris 2013

Nominering av kandidat till SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap 2012 kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Ansökan ska innefatta

 1. Curriculum vitae
 2. Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 5-10 rader)
 3. Nomineringsmotivering: Vetenskapliga fynd och skäl som motiverar varför sökande bör få priset (max. 1 sida). Denna bör innefatta en beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet.
 4. Ange de 2-4 viktigaste artiklarna, som beskriver fynden.
 5. Fler uppgifter kan begäras in efter anmälan om nominering.

Nominering och ansökan för SCIFs pris i Idrottsvetenskap 2013 ska sändas på mail till Gunilla Lydén på mailaddress: Gunilla Lydén [klocktornet@scif.se] senast 20 september 2013.

Information

Information om SCIFs pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor emeritus Per Renström, ordförande i SCIFs forskningskommitté, per telefon: 070- 273 2504 eller e-mail: per.renstrom@telia.com.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.