Idrottshistorikernas pris för 2013 till Bill Sund!

svif-logga

SVIF-priset 2013

Svenska idrottshistoriska föreningens årliga utmärkelse, SVIF-priset på 10.000 kronor, för 2013 har tilldelats professor Bill Sund, Stockholms Universitet, med motiveringen

för sin breda akademiska gärning där svensk idrottshistoria infogas i ett teoretiskt historiesociologiskt och internationellt perspektiv, senast manifesterat i en publikation om svensk cykelsport

bill-sundBill Sund, född 1945, är professor vid Stockholms universitet. Sund disputerade 1987 med avhandlingen Nattens vita slavar: makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896 – 1955. Arbetsmarknaden är ett av de forskningsfält som han genom åren har fördjupat sig i och även dess koppling till idrotten och dess professionalisering. Ett annat, och i detta sammanhang av avgörande betydelse, är hans omfattande intresse för den svenska idrottshistorien. I artiklar och akademiskt gedigna publikationer har han främst sysslat med fotboll. År 1997 publicerades Fotbollens maktfält, en djuplodande beskrivning av den svenska fotbollshistorien i ett internationellt perspektiv. För närvarande är Bill initiativtagare till nystartad forskning om Den moderna fotbollens utvecklingsprojekt.

År 1912 publicerades Sunds bok Backe upp och backe ner. Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv (Malmö Studies in Sports Sciences, vol. 12. 191 sidor). Bland mycket annat visar författaren här hur Tour de France och Giro d´Italia fungerat som förebilder för de svenska cykelloppen Sexdagars och Postgirot. Vidare hur svenska cykelfabrikanternas engagemang i de olika loppen leder till det s k ”firmakriget”.

Bill Sunds publikationer och forskning spänner över tre sinsemellan delvis sammanhängande fält: arbetsliv/arbetsmarknad, idrottshistoria/sport management och ekonomisk och organiserad brottslighet”. Besök Bills hemsida på Stockholms universitet.

Karl Örsan
Sekreterare, vice ordförande & prisansvarig i SVIF.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.