Idrott, Historia & Samhälle 2012

Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit med årets nummer. Flera nyheter bjuds man, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, på i den nya utgåvan. Redaktionen, till att börja med, är ny. Johan Norberg och Leif Yttergren har fått lämna plats åt Paul Sjöblom och Helena Tolvhed från Historiska institutionen i Stockholm.

Men det stannar inte därvid. Årsboken har, i enlighet med ett beslut som föreningen fattade i våras, blivit referentgranskad! “Det är vår förhoppning”, skriver redaktörerna i förordet, “att årsskriften ska vara ett centralt vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden, i vilket artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur kan publiceras.” Detta forum instämmer i denna förhoppning, en viss akademisering av det idrottshistoriska fältet är önskvärd, inte minst i dessa tider när andra discipliner använder sig av historisk metod, och vissa historiker begagnar sig av metoder från samhällsvetenskaperna. Särskilt synes det finnas en tendens till konvergens mellan idrottshistoria och idrottssociologi. Denna utveckling behandlas inte i den aktuella årsskriften, men var föremål för ett möte mellan idrottshistoriker och -sociologer från de nordiska länderna för ett knappt år sedan i Lysebu i Norge, då diskuterades vad den traditionella uppdelningen i två discipliner betyder för forskningen och hur samarbete mellan dem kan befrukta kunskapsutvecklingen. I nästa nummer av IHS’ danska systerpublikation publiceras ett antal texter från Lysebukonferensen. Vi återkommer till detta.

I den nya årsskriften från SVIF är två av fem artiklar referentgranskade; gott så, säger en luttrad redaktör som också tävlar med Routledge-drakarna om artiklar av just den vetenskapliga halten. Vidare finns ett debattinlägg föranlett av Jonny Hjelms artikel i årsskriften 2011 där han ifrågasatte idrottshistorikers bruk och förståelse av begreppet “tävlingsidrott” från 1970-talet och framåt – ett ämne han också behandlat i texter på idrottsforum.org, och då i ett vidare forstand. Jan Lindroth ger honom delvis rätt, men ändå inte, skulle det hela kunna sammanfattas. Hans Bolling kommenterar Idrottshistoriska symposiet i Stockholm i maj 2012, som han också rapporterat från på idrottsforum.org. Numret avslutas med ett gäng recensioner, av vilka några kommer att kunna läsas på idrottsforum.org på det nya året. Hela innehållsförteckningen återges nedan.

Först bara lite sakinformation. Medlemskap i SVIF kostar 150 kr per år, och erhålles genom inbetalning till föreningens postgirokonto 93 57 70-8. För detta får man årsboken och ett par medlemsblad, samt möjlighet att vara med vid föreningens årsmöte. Vidare: denna generösa plugg har lite eller inget att göra med det faktum att denne redaktör tilldelades SVIFs pris häromåret, “för att han som redaktör för webbtidskriften “idrottsforum.org” initierat och entusiastiskt förmedlar aktuell information från den idrottsvetenskapliga forskarvärlden, inklusive ämnesområdet idrottshistorias intressanta och viktiga nisch.


 

Idrott, Historia & Samhälle 2012  Innehåll

Referentgranskade artiklar

Eivind Å. Skille
Connecting alpine skiing and Telemark skiing in Norwegian ski history – the case of Galdhøpiggrennet 

Klaus Eskelund
Idrætsrum mellem disciplin- og projektsamfund

Artiklar

Fredrik Nilsson
Ett ypperligt fortskaffningsmedel i Herrens krig. Den cyklande Frälsningsarmén och det modernas besvärjelser 

Karolina Wiell
Kvinnorna gör entré. Simning som kvinnlig OS-gren 100 år

Johnny Wijk
Veckan då Sörenstam utmanade männen och blev ”Annika” med världen – om idrottsstjärnor, celebriteter och känslor, eller en idrottsbagatell som blev en massmedial världshändelse

Debatt och diskussion

Jan Lindroth
Ideal och verklighet. Kommentarer till Jonny Hjelms uppsats om idrottshistorikerna och begreppet tävlingsidrott

Hans Bolling
Minnet av 1912 – en essä med anledning av Idrottshistoriskt symposium i Stockholm

Recensioner

Jørn Hansen
Stockholmsolympiaden 1912. Tävlingarna – Människorna – Staden (av Hans Bolling och Leif Yttergren, red.)

Ansgar Molzberger
Vägledning till Solskensolympiaden (av Åke Jönsson) 

Klaus Nielsen och Aage Hoffmann
Backe upp och backe ner. Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv (av Bill Sund)

Torsten Buhre
Träna är livet. Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1888-1995 (av Leif Yttergren) 

Jens Ljunggren
Growing old and still practising competitive sports: an exploration of acting-space and sense-making processes among old women and men (av Josefin Eman) 

Helena Tolvhed
Between exhausting sports and swinging rhythm: an inquiry into medical knowledge production about women’s sports and women’s gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the interwar years (av Kerstin Bornholdt)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.