VM-gull til smørebua?

1
809

Denne uken begynner ski-VM starter i Falun, et mesterskap som interesserer mange i Norden og i tillegg enkelte spesielt interesserte i en del andre land. Jeg våger å tippe at Norge blir mestvinnende nasjon. Om jeg skulle få rett, gjør det meg ikke til noen stor tipper.

Denne sesongen har det tydeligere enn før oppstått en debatt om hvor uheldig det er, ikke minst kommersielt, at Norge dominerer langrenn så kraftig som de gjør. På bakgrunn av sesongen så langt, vil enhver gullmedalje til et annet land enn Norge på kvinnesiden måtte karakteriseres som en overraskelse (noe som selvsagt ikke er til hinder for at det godt kan skje). På herresiden er det betydelig mer åpent, men nordmenn vil være blant de største favorittene i alle øvelser, og storfavoritter i minst tre.

Det er (minst) to årsaker til den norske dominansen. Det ene er knyttet til langrenssportens status i Norge. Det gir god rekruttering og stor bredde. Det finnes mange titalls langrennsløpere i Norge som er så gode at de ville vært aktuelle for landslaget i flertallet av de andre deltakende nasjonene. Land som Tyskland og Tsjekkia får fortsatt fram gode langrennsløpere, men det store flertallet av dem velger skiskyting. Slik sett er det ikke Norges posisjon i langrenn i dag som er overraskende, men at denne posisjonen var så vidt svak i 80-årene.

Det spiller imidlertid utvilsomt også en rolle at Norge i kraft av langrenns kommersielle attraktivitet på hjemmemarkedet, bruker større ressurser på gliteknologi og forskning på snøforhold enn alle andre land. Gliprosjektet i begynnelsen av 90-årene var en viktig bidragsyter da Norge definitivt overtok hegemoniet på herresiden fra og med 1991, det kunne enhver TV-seer som tok av seg de nasjonale brillene observere ved selvsyn. Her har altså Norge ligget i forkant i mer enn 20 år. Hvilken effekt ulik skipreparering har under ulike forhold er åpenbart marginalt, for også norske smørere bommer med jevne mellomrom. Senest under OL i fjor gikk Norge glipp av triumfer på grunn av smørebom. Men i sum er det ikke tvil om at mer systematisk og forskningsbasert skipreparering har bidratt til et høyt antall medaljer de siste 20 årene.

Derfor er det interessant at Norges smøresjef Knut Nystad nylig lekte med tanken på at vi i framtiden kanskje vil se at alle går på ski som er preparert så identisk som mulig, av en fast stab av smørere.[i] Dette har jeg ofte tenkt på som en mulighet selv også. For strengt tatt er det jo langt fra bare løperens fysiske kapasitet og dagsform som måles i langrenn, det er også innsatsen og treffsikkerheten til folket i smørebussen. Er idretten tjent med at dette spiller så stor rolle, faktisk i den grad at man alltid kan diskutere hvorvidt det var den beste løperen som vant? Det er uklart for meg på hvilken måte det er idrettslig interessant at noen har forsket seg fram til smurningsteknologi som er konkurrentene overlegen. Utstyr spiller jo en rolle i mange idretter, men det er sjelden det er så synlig, og med så store konsekvenser, som i skiidrett.

Som Nystad også påpeker, er det naturligvis ikke gitt at en slik idé automatisk vil føre til likhet. De fleste forsøk på å nulle ut ulikhet gjennom reguleringer har gjerne utilsiktede konsekvenser. Nystad peker selv på at hvis skiene er gitt en gang for alle i hver enkelt konkurranse, vil det bli tilsvarende mer fristende å flytte innsatsen til staver, støvler eller andre detaljer som vi i dag ikke har tenkt på en gang.

Men slike innvendinger er ikke noe argument for ikke å tenke grundig gjennom slike spørsmål. I forhold til de fleste andre idretter er skiidrett – og dette inkluderer skihopp og alpint – antakelig mer preget av at variasjoner i utstyrskvalitet påvirker resultatene. Langrenn er dessuten – og dette i motsetning til alpint og skihopp – en lite attraktiv idrett kommersielt sett. Alt som kan bidra til en jevnere fordeling av medaljene bør være av interesse. Spesielt når det samtidig vil kunne oppleves som mer rettferdig, og publikum i større grad kan tro på at det var utøveren oppå skiene, og ikke det som var festet under, som gjorde utslaget.

[i] http://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Norges-smoresjef—Spennende-tanke-at-alle-nasjoner-har-like-ski-492678_1.snd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here