Vilka är dina ”måsten”?

“Vad måste en idrottslärare kunna?” Det är nog en fråga som de flesta idrottslärarutbildningar brottas med. Just “det” som vi beslutar oss för att en idrottslärare behöver kunna, just “det” torde vara idrottslärarutbildningens ämne.

Gymnastikhall i KalmarLägg korten på bordet: Vilket innehåll måste behandlas i utbildningen? Vad måste examineras och hur måste det examineras?

Och har vi några särskilda krav på idrottslärare som personer? Ska man se ut på något särskilt sätt, kroppsligt (finns det något utseende eller funktionsnedsättning/sjukdom/skada man inte bör ha) och i klädval? Ska man bete sig på något särskilt vis i undervisningen? Finns det vissa saker man måste tycka är roligt? Ska man ha särskilda intressen och åsikter? Måste man ha vissa erfarenheter och kunskaper, förutom de preciserade behörighetskraven, när man påbörjar idrottslärarutbildningen?

Och inte minst VARFÖR? Denna sista fråga menar jag behöver besvaras på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Och varför inte skriva ner detta och ventilera “måsten” tillsammans med kollegor?

About author
Katarina Schenker is senior lecturer in sport sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PE, as well as in the state funded Swedish sports movement. Her research pinpoints how and why teachers’ presumptions and teaching logics act excluding for some children and youth. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «Health(y) Education in Health and Physical Education», Sport, education and society (2016); «The doxa of PETE – Set in stone?», European Physical Education Review (with Larsson & Linnér, 2016); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2017); KIOSK – Idrott och socialt entreprenörskap (with Tomas Peterson, Malmö: Bokbox 2015).
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message