Vilka är dina ”måsten”?

0
132

“Vad måste en idrottslärare kunna?” Det är nog en fråga som de flesta idrottslärarutbildningar brottas med. Just “det” som vi beslutar oss för att en idrottslärare behöver kunna, just “det” torde vara idrottslärarutbildningens ämne.

Gymnastikhall i KalmarLägg korten på bordet: Vilket innehåll måste behandlas i utbildningen? Vad måste examineras och hur måste det examineras?

Och har vi några särskilda krav på idrottslärare som personer? Ska man se ut på något särskilt sätt, kroppsligt (finns det något utseende eller funktionsnedsättning/sjukdom/skada man inte bör ha) och i klädval? Ska man bete sig på något särskilt vis i undervisningen? Finns det vissa saker man måste tycka är roligt? Ska man ha särskilda intressen och åsikter? Måste man ha vissa erfarenheter och kunskaper, förutom de preciserade behörighetskraven, när man påbörjar idrottslärarutbildningen?

Och inte minst VARFÖR? Denna sista fråga menar jag behöver besvaras på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Och varför inte skriva ner detta och ventilera “måsten” tillsammans med kollegor?

Previous articleDostoevsky on sport
Next articleIdrett og alkohol
avatar
Katarina Schenker is an associate professor in Sport Sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PEH, as well as in the state funded Swedish sports movement. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «School HPE: its mandate, responsibility and role in educating for social cohesion», Sport, Education and Society, (epub ahead of print 2020, with Smith, Philpot, Gerdin, Linnér, Larsson, Mordal Moen& Westlie); «Conceptualising social justice–what constitutes pedagogies for social justice in HPE across different contexts?», Curriculum Studies in Health and Physical Education (2019, with Linnér, Smith, Gerdin, Mordal Moen, Philpot, Larsson, Legge & Westlie); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2019); «Sport and Social Entrepreneurship in Sweden», (2018, eds. Peterson & Schenker, Palgrave Macmillan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here