Tvivla, vara kritisk och att hata – grader i helvetet?

Ivar Lo-Johansson tvivlade på idrotten. Professor Bo Carlsson tvivlar på idrottsvetenskapen. Filosofen och professor emeritus Ingvar Johansson tvivlar på Bosse Carlsson. Dramatikern Cristina Gottfridsson hatar att tillståndet var bättre förr med idrotten, förr då hon hatade idrotten.

Ett av våra uppdrag som akademiskt utbildade är att vara kritiska. Vi ska förhålla oss till idrottsliga fenomen kritiskt. Vi ska vara kritiska mot okritiska förhållningssätt, vi ska också vara kritiska mot kritiska förhållningssätt. Vi ska vara kritiska mot andra, vi ska vara kritiska mot oss själva.

Allt i syfte att förbättra. Eller?

 

Så här i juletid:

Ta del av nyutgåvan av Ivar Lo-Johanssons “Jag tvivlar på idrotten“, med förord av Torbjörn Andersson och efterord av Kutte Jönsson.

Läs Bo Carlssons essä ”Jag tvivlar på idrottsvetenskapen!

Hör Cristina Gottfridssons essä om hur idrottsrörelsen sviker barn i sin jakt på talanger.

 

 

About author
Katarina Schenker is senior lecturer in sport sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PE, as well as in the state funded Swedish sports movement. Her research pinpoints how and why teachers’ presumptions and teaching logics act excluding for some children and youth. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «Health(y) Education in Health and Physical Education», Sport, education and society (2016); «The doxa of PETE – Set in stone?», European Physical Education Review (with Larsson & Linnér, 2016); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2017); KIOSK – Idrott och socialt entreprenörskap (with Tomas Peterson, Malmö: Bokbox 2015).
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message