Jag är på jakt efter det senaste inom mitt vetenskapliga område och inte bara de senaste. Jag vill komplettera de kunskaper jag har om området och jag vill gå både bakåt i tiden och i nutid. Jag letar i databaser, läser referenslistor, kontaktar personer som kan berika min kunskap och försöker på allahanda sätt få tag på så pass mycket material som möjligt som stämmer överens med mitt mål. Efter gediget arbete känner jag att jag har fått en klar bild av hur forskningsläget ser ut. Då ramlar det in ett examensarbete och en forskningsrapport från två olika håll i Tyskland i min inbox. Jag läser, funderar, analyserar och går sedan till referenslistan för att finna ännu mer matnyttiga tips. Hittar en tysk bok som verkar intressant som refererar till en forskningsartikel som refererar till en forskningsrapport som i sin tur referar till både ny och äldre litteratur inom området. Jag har öppnat en skattkista! Det är väl i och för sig så att en skattkista ska vara svår att finna, men det är ju i sagans och lekens värld. Det här är vetenskapligt arbete. Varför är det så svårt att hitta dessa skattkistor? Jo, innehållet i skattkistorna är på tyska. Nu är jag så lyckligt lottad att det tyska språket inte är ett hinder för mig. Hindrena består i att det är svårt att hitta den här litteraturen i de vanliga databaserna som företrädesvis har engelskt innehåll och andra språk försvinner lätt i massan eller försvinner när man skriver in sina sökord på engelska för att få ett så pass brett, men ändå korrekt utbud som möjligt. Jag pratar med några kollegor som har ett större hinder med det tyska språket och de beklagar sig djupt, eftersom de känner att de går miste om mycket intressanta saker. Jag får även lära mig att genom tyskan kan ytterligare en skattkista öppnas, nämligen en rysk skattkista. Jag får berättat för mig att framförallt äldre rysk litteratur(före 1990) ofta finns översatt på tyska och även en del nytt. Jag börjar att fundera. Hur mycket forskning missar vi på grund av språkbarriärer? Skulle inte all forskning bli mer komplett om inte språket satte käppar i hjulet? Visst kan vi kräva att språket inte ska vara en barriär, men i stort sett alla forskningsprojekt har tidsramar och tiden kan bidra till att något språk inte kan inkluderas i litteraturen. Hur kan vi lösa detta dilemma? Hur kan vi till exempel nå tyskarna?

Jag är iallafall lite glad. När jag kommer hem idag ska jag läsa mitt senaste tillskott, en tysk vetenskaplig tidsskrift på tyska inom mitt ämnesområde som trillade ner i postlådan för någon dag sedan.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here