Den obligatoriska badhusscenen i indiefilm

Min fru gjorde mig uppmärksam på att det i så kallad indiefilm skall till att badas i simhallar.

Jag har bara precis hunnit glänta på dörren till detta fenomen, men skulle gärna se en systematiserad undersökning av det.

Badhusscenen är ofta drömsk och ultrarapid i sina rörelser. Kanske används den till att beskriva det sinnliga som en förälskelse är och som enkom ord har svårt att redogöra för.

Olika sorters bildmedia skulle kunna jämföras. Håkan Hellströms senaste video inleds med en romantisk och ungdomsrevoltig badhusflört; Nirvanas monsteralbum Nevermind har en naken bebis som jagar en dollarsedel; i Låt den rätte komma in, filmatiseringen av John Ajvides socialrealistiska vampyrepos äger slutstriden rum i ett badhus.

Vattnet och människan är en intressant duo att fundera mer kring.

Inte minst skulle man kunna kolla närmre på detta fenomen utifrån Peter Sloterdijks teorier om sfärer och amfibisk antropologi.

About author
Jag forskar om idrott på Linnéuniversitetet. Med projektnamnet "BodyBildung" försöker jag hitta kopplingar mellan tanke och rörelse, teori och praktik, samt mellan filosofi och sport.
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message