Den didaktiska reflektionen och examensarbetet

Problemlösning i undervisningen kan jämföras med ett självständigt arbete, som t ex en uppsats. En uppsats utgår ofta från ett problem som ska lösas eller kanske belysas. Arbetet kan egentligen ses som metodikens motsats, även om det kräver sitt hantverk. Anledningen till att ett problem är värt att engagera sig i är att det inte finns en självklar lösning, så som det många gånger inte heller gör i undervisningen. Följande figur visar likheterna mellan ett uppsatsarbete och att reflektera didaktiskt.

Skärmavbild 2015-08-22 kl. 13.28.12

About author
Katarina Schenker is senior lecturer in sport sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PE, as well as in the state funded Swedish sports movement. Her research pinpoints how and why teachers’ presumptions and teaching logics act excluding for some children and youth. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «Health(y) Education in Health and Physical Education», Sport, education and society (2016); «The doxa of PETE – Set in stone?», European Physical Education Review (with Larsson & Linnér, 2016); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2017); KIOSK – Idrott och socialt entreprenörskap (with Tomas Peterson, Malmö: Bokbox 2015).
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message